Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2018

Cách lặp thanh tiêu đề trong Word

👆👈👉👇
CÁCH LẶP THANH TIÊU ĐỀ TRONG WORD Bạn đang làm một danh sách nhân viên trong công ty bằng bảng biểu trong Word, danh sách nhân viên hàng trăm người và bảng biểu phải dài nhiều trang. Bạn muốn lặp thanh tiêu đề để tiện theo dõi thì dưới đâylà cách làm:
Bước 1: Bôi đen thanh tiêu đề bạn cần lặp.